Corona regels voor bezoek praktijk – Tandartspraktijk Waterwijk – Almere

Tandartspraktijk Waterwijk

Een glimlach is de beste start van de dag

Corona regels voor bezoek praktijk

Update omtrent Corona

De regels rondom het corona virus vanuit de overheid zijn per 21 april 2020 gewijzigd. De Nederlandse tandartsvereniging heeft geadviseerd de reguliere behandelingen weer aan te vangen.

Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend om uw afspraak te annuleren  wanneer op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt en voorlopig geen afspraak te maken;

  • Heeft u nu corona?
  • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
  • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
  • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
  • Bent u in thuisisolatie?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te wassen met water en zeep of te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

  • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
  • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
  • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
  • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden. Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen. In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Wij zullen u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.